4/25/17

author photo Views
Microsoft công bố bản Visual Studio 2017 vào buổi ra mắt 8-3-2017 đồng thời kỉ niệm 20 năm ra mắt Visual Studio đầu tiên. Visual Studio 2017 nâng cấp và bổ sung thêm nhiều tính năng cho phát triển game, ứng dụng di động, dịch vụ đám mây.
VISUAL STUDIO ENTERPRISE 2017 FULL KEY

VS2017 yêu cầu tối thiểu phải có .NET Framework 4.6 mới cho cài đặt. Màn hình cài đặt như bên dưới, tùy mục đích bạn cần dùng VS vào việc gì thì chọn cài đặt theo từng nhóm trong tab Workloads, nếu muốn chi li thì qua tab Individual components, rất thoải mái!Các thay đổi chính của VS2017


  • Giao diện cài đặt mới nhiều thông tin hơn
  • Tăng tốc độ mở mấy cái solution lớn
  • Quản lý các extensions với Roaming Extensions Manager
  • Live Unit Testing : Chức năng này chỉ có trên phiên bản Enterprise 2017, nó cho phép nhìn thấy kết quả test trên editor ngay khi đang code luôn. Hỗ trợ C#/VB và các test framework MSTest, xUnit, NUnit. Vài bữa nữa quỡn vọc thử coi sao mới được, trò này hứa hẹn vui à, mấy phiên bản trước chưa có.
  • IDE đã hỗ trợ Git
  • Giờ thoải mái commit/ publish lên Git rồi. Hồi xưa hoặc phải cài thêm TortoiseSVN hoặc tích hợp sẵn Visual Studio Team Services (xài nhiều phải trả tiền).
DOWNLOAD

 Visual Studio 2017

Visual Studio Enterprise 2017
Key: NJVYC-BMHX2-G77MM-4XJMR-6Q8QF
- Tải về giải nén chạy file setup để cài đặt

 VISUAL STUDIO ENTERPRISE 2017

Lựa chọn các nền tảng để cài đặt

 VISUAL STUDIO ENTERPRISE 2017


Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement