4/17/17

author photo Views


Zues And Posseidon là game chiến thuật xây dựng thành phố lấy bối cảnh hy lạp cổ đại. bạn điều khiển phát triển về kinh tế, quân sự, tín ngưỡng,... xây dựng các kỳ quan của Hy Lạp. Kêu gọi các vị thần để chống lại sinh vật huyền bí hoặc để tấn công nước khác.


GAME INFO
 Zeus Master of Olympus And Posseidon Master of Atlantis
Genre : strategy

Start with a plot of land by the shores of the wine-dark Aegean and create a thriving city-state of your own design. Build roads and monuments, set taxes, control trade, and command armies on land and sea.Construct massive sanctuaries, a stadium for the Games, even an Atlantean pyramid.Build armies and fleets to battle neighbors on land and sea

SCREENSHOT
Download Zues And Posseidon


Download Zues And Posseidon

DOWNLOAD

Zues And Posseidon

Impressions Games.rarGAMEPLAY

Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement