4/21/17

author photo Views
SCHOOL TYCOON là game thuộc thể loại mô phỏng cách thức xây dựng và điều hành trường học. School Tycoon định hướng người chơi chiến thuật xây dựng và điều hành trường học một cách thông minh để trường học được duy trì lâu dài.
SCHOOL TYCOON

GAME INFO
Title : SCHOOL TYCOON
Genre : Building
Developer : Cat Daddy Games
Publishers : Global Star Software, 2k Sports
Release Date : 2004

SYSTEM REQUIREMENTS
DirectX Version: v9.0
Operating System: Windows 98/2000/ME/XP
P3 or equivalent
RAM:128 MB

DOWNLOAD
SCHOOL TYCOON

4share 

SCREENSHOT
SCHOOL TYCOON

SCHOOL TYCOON

SCHOOL TYCOON

Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement