5/1/17

author photo Views
Battlefield 4 đầu tư vào cốt truyện thông qua việc thiết kế các nhân vật của mình. Tuy nhiên sự rập khuôn đã giết chết điều đó. Luôn là mô típ “anh chàng thô lỗ không tin tưởng người mới” hay “chàng trai nghiêm túc luôn tuân theo mệnh lệnh”.
GAME INFO
Title : Battlefield 4
Genre : Action, FPS
Developers EA Digital Illusions CE
Publisher : Electronic Arts
PlatformPlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows
Release Date29 tháng 10, 2013

SYSTEM REQUIREMENST
MINIMUM
Windows Vista / 7 / 8
Dual core CPU (Intel Core i5 or AMD “Bulldozer”).
RAM 4GB
Graphics card with at least 512 MB of VRAM and support for DirectX 10
HDD 30GB

 DOWNLOAD
BATTLEFIELD 4 (24GB)SCREENSHOT
BATTLEFIELD 4

BATTLEFIELD 4

BATTLEFIELD 4


Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement