5/28/17

author photo Views
Được phát triển bởi một nhóm các modders có kinh nghiệm từ diễn đàn Paradox, Darkest Hour là một trò chơi Hearts of Iron độc lập. Trò chơi có sự kết hợp của những chiến dịch ngắn và dài trong các chương tăm tối nhất của thế kỷ 20. Phát triển từ sự bùng nổ của Đại chiến cho đến khi sự khởi đầu của Chiến tranh Lạnh.
Darkest Hour A Hearts Of Iron Game
GAME INFO
Title: Darkest Hour: A Hearts of Iron Game
Genre: Strategy
Developer: Martin Ivanov 
Publisher: Paradox Interactive
Release Date: 9 Apr, 2011

Darkest Hour sẽ giới thiệu một trí tuệ nhân tạo mới mà bây giờ có thể phản ứng với hàng trăm tình huống khác nhau cùng một lúc. Nó thực hiện một hệ thống ngoại giao năng động sẽ cho phép người chơi có một tác động thực sự trong quá trình lịch sử.

SYSTEM REQUIREMENTS
MINIMUM
OS: Windows 98/ ME / 2000 / XP / Vista / 7
Processor: Pentium III 800 MH
Memory: 128 MB Ram
Hard Disk Space: 2 GB hard disk space
Video Card: 4 MB DirectX-compatible
Sound: DirectX 9.0c Compatible
DirectX®: DirectX 9.0 or higher
Additional: Mouse with scroll wheel, keyboard and internet for multiplayer>>DOWNLOAD<<
DARKEST HOUR A HEARTS OF IRON GAMESCREENSHOT
Darkest Hour A Hearts Of Iron Game

Darkest Hour A Hearts Of Iron Game

Darkest Hour A Hearts Of Iron Game

Darkest Hour A Hearts Of Iron Game

Darkest Hour A Hearts Of Iron GameNext article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement