5/5/17

author photo Views
Oxygen Not Included chưa có cốt truyện hoàn chỉnh, nhưng xoay quanh việc xây dựng một xã hội thu nhỏ bên trong một thiên thạch khổng lồ, và những cư dân ở đây ở đây đều là nhân bản (trong game gọi là Duplicant). Bối cảnh sẽ làm bạn liên tưởng tới Fallout Shelter hay Rimworld.
OXYGEN NOT INCLUDED VIỆT HÓA

GAME INFO
Title : Oxygen Not Included
Genre : Strategy, Survival
Developers : Klei Entertainment
Publisher: Klei Entertainment
Platform : Microsoft Windows
Release Date : 2017

SYSTEM REQUIREMENTS
MINIMUM
OS: Windows 7 (64 bit)
Processor: Dual Core 2 GHz
Memory: 4 GB RAM
Graphics: Intel HD 4600 (AMD or NVIDIA equivalent)
DirectX: Version 11
Storage: 2 GB available space


DOWNLOAD
Oxygen Not Included
Đối với bản Steam thì tải file strings.po rồi chép vào OxygenNotIncluded\OxygenNotIncluded_Data\StreamingAssets\Mods 

SCREENSHOT
OXYGEN NOT INCLUDED

OXYGEN NOT INCLUDED

OXYGEN NOT INCLUDED


Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement