5/23/17

author photo Views
Trong Survivalizm - The Animal Simulator bạn là một linh hồn hoang dã có khả năng sinh tồn như bất kỳ con vật nào trong một khu rừng tái hiện thực tế, nơi các quy tắc của tự nhiên chiếm ưu thế. Chiến đấu hoặc kết bạn, Người bạn đồng hành, Phát triển đàn của bạn, Để lại di sản. Ở đây bạn phải sống sót, sử dụng trí thông minh, sức mạnh, sự dũng cảm và xảo quyệt của bạn.
Survivalizm : The Animal Simulator

GAME INFO
Title: Survivalizm - The Animal Simulator
Genre: Action, Adventure, Indie, Simulation, Early Access
Developer: IronBoundManzer 
Publisher: IronBoundManzer
Release Date: 4 Apr, 2017


Hành trình của bạn trong một thế giới rộng lớn, liền mạch đầy dẫy những động vật ăn thịt hoang dã và những đàn gia súc ăn cỏ không hoạt động khi bạn sống trong rừng.


SYSTEM REQUIREMENTS
MINIMUM:
OS: Windows 7 64 Bit/ Windows 8 64 Bit/ Windows 10 64 Bit
Processor: Intel Quad Core i3 or AMD equivalent
Memory: 4 GB RAM
Graphics: Nvidia GeForce GTX 560 (1GB) or AMD equivalent
DirectX: Version 11
Storage: 11 GB available space
Sound Card: 
RECOMMENDED:
OS: Windows 7 64 Bit/ Windows 8 64 Bit/ Windows 10 64 Bit
Processor: Intel Quad Core i5/i7 3.3 GHz or AMD equivalent
Memory: 6 GB RAM
Graphics: nVidia GeForce GTX 780 Ti/970 (Ultra settings) or AMD equivalents
DirectX: Version 11
Storage: 11 GB available space

DOWNLOAD
SURVIVALIZM : THE ANIMAL SIMULATOR


GAME PLAY

SCREENSHOT
Survivalizm : The Animal Simulator

Survivalizm : The Animal Simulator

Survivalizm : The Animal Simulator

Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement