6/20/17

author photo Views
Darkest Dungeon : The Crimson Court là bản mở rộng của Darkes Dungeon. Bản DLC Crimson Court là một chiến dịch song song được trải nghiệm cùng với nội dung Darkest Dungeon chính sẽ cung cấp cho bạn những thách thức và biến thể mới ở mọi mức độ khó khăn.
Darkest Dungeon : The Crimson Court

GAME INFO
Title: Darkest Dungeon®: The Crimson Court
Genre: Indie, RPG, Strategy
Developer: Red Hook Studios 
Publisher: Red Hook Studios
Release Date: 20 Jun, 2017

Bản DLC The Crimson Court được thiết kế để chơi cùng với một chiến dịch hiện tại, hoặc là một chiến dịch mới với sự lựa chọn của bạn! Các sự kiện và tính năng sẽ mở khóa trong quá trình chơi.

SYSTEM REQUIREMENTS
MINIMUM:
OS: Windows 7+
Graphics: Open GL 3.2+ Compliant
Storage: 1 GB available space
Additional Notes: 1080p, 16:9 recommended
RECOMMENDED:
OS: Windows 7+
Graphics: Open GL 3.2+ Compliant
Storage: 1 GB available space
Additional Notes: 1080p, 16:9 recommended

>>DOWNLOAD<<
DARKEST DUNGEON : THE CRIMSON COURT
4SHARE FSHARE STEAM GOOGLE V.I.P
- note : Tai 4share ung ho website : download tool getlink 4share
            Link V.I.P never die. dark, darke, darkes, darket, dunge, dun, dungeo, dungeon, darkdungeon ,dark dungeon
GAME PLAYSCREENSHOT
Darkest Dungeon : The Crimson Court

Darkest Dungeon : The Crimson Court

Darkest Dungeon : The Crimson Court

Darkest Dungeon : The Crimson Court

Darkest Dungeon : The Crimson Court
Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement