6/4/17

author photo Views
Thuyền trưởng của  tám chiếc tàu có nhiều chi tiết và khám phá các cảng nổi tiếng châu Âu bao gồm Dover, Rostock và vịnh Gibraltar. Tàu lớn hơn sẽ vượt qua những con sóng với lực lượng to lớn nhưng tàu nhỏ hơn sẽ đá lại tạo ra một trải nghiệm tuyệt vời khi bạn cố gắng để chống vật lý nước hiện thực.
European Ship Simulator Remastered
GAME INFO
Title: European Ship Simulator
Genre: Simulation
Developer: Excalibur 
Publisher: Excalibur Games
Release Date: 4 Nov, 2016

Mỗi tàu xử lý khác nhau, một số có điều khiển khác nhau để làm chủ trong khi những người khác có thể có một sự khác biệt rõ nét trong khả năng tăng tốc và tốc độ. Mỗi tàu có chứa một cây cầu có nhiều chi tiết để bạn khám phá trong chế độ người đầu tiên.

SYSTEM REQUIREMENTS
MINIMUM:
OS: Windows Vista/7/8 (All OS must be 64 bit)
Processor: Intel i3 2.6 or equivalent
Memory: 4 GB RAM
Graphics: Dedicated graphics with 1GB VRAM (DX11 compatible - Nvidia Geforce GTX 470/ATI Radeon 6900 series or greater)
DirectX: Version 11
Storage: 2700 MB available space


>>DOWNLOAD<<
EUROPEAN SHIP SIMULATOR
Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement