6/27/17

author photo Views
Tạo nên huyền thoại của riêng bạn trong F1  2016. Hãy sẵn sàng để đi sâu hơn vào thế giới của chiếc xe thể thao uy tín nhất hơn bao giờ hết. Làm việc với đại lý, kỹ sư và đội của bạn để phát triển chiếc xe của bạn trong kinh nghiệm nghề nghiệp sâu sắc nhất bao giờ, kéo dài đến mười mùa.
F1 2016
GAME INFO
Title: F1 2016
Genre: Racing, Simulation, Sports
Developer: Codemasters , Feral Interactive (Mac) 
Publisher: Codemasters, Feral Interactive (Mac)
Release Date: 19 Aug, 2016SYSTEM REQUIREMENTS
MINIMUM:
OS: 64bit Versions of Windows 7, Windows 8, Windows 10
Processor: Intel Core i3 530 or AMD FX 4100
Memory: 8 GB RAM
Graphics: Nvidia GTX 460 or AMD HD 5870
DirectX: Version 11
Network: Broadband Internet connection
Storage: 30 GB available space
Sound Card: DirectX Compatible Soundcard
RECOMMENDED:
OS: 64bit Versions of Windows 7, Windows 8, Windows 10
Processor: Intel Core i5 4690 or AMD FX 8320
Memory: 8 GB RAM
Graphics: Nvidia GTX 980 or AMD R9 Fury
DirectX: Version 11
Network: Broadband Internet connection
Storage: 30 GB available space
Sound Card: DirectX Compatible Soundcard

>>DOWNLOAD<<
F1 2016
- note : Tai 4share ung ho website : download tool getlink 4share
            Link V.I.P never die. f, f1, f12016, dua xe f1, 
GAME PLAYSCREENSHOT
F1 2016

F1 2016

F1 2016

F1 2016

F1 2016

F1 2016

F1 2016

F1 2016
Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement