7/26/17

author photo Views
Xây dựng một ngôi nhà mới cho nhân loại ở Aven Colony. Khám phá Aven Prime - một hành tinh xa lạ của các sa mạc, đầm lầy, và đất ngập nước cách trái đất nhiều năm ánh sáng. Xây dựng các thuộc địa của bạn thành các thành phố lớn và trải dài trong khi đối phó với những thách thức phải đối mặt khi giải quyết một thế giới mới.
Aven Colony


GAME INFO
Title: Aven Colony
Genre: Indie, Simulation, Strategy
Developer: Mothership Entertainment LLC 
Publisher: Team17 Digital Ltd
Release Date: 25 Jul, 2017Khám phá Aven Prime - một hành tinh xa lạ của các sa mạc, đầm lầy và rừng rậm cách trái đất nhiều năm ánh sáng. Aven Colony đặt bạn phụ trách việc định cư ngoài hành tinh đầu tiên của con người, nơi bạn xây dựng và mở rộng các thuộc địa nhỏ thành những thành phố lớn và trải dài trong khi đối phó với những thách thức phải đối mặt khi giải quyết một thế giới mới. 

SYSTEM REQUIREMENTS
MINIMUM:
OS: Windows 7 64-bit
Processor: Intel Core i3-3220 3.3 GHz
Memory: 4 GB RAM
Graphics: GeForce GTX 470 or AMD Radeon HD 7850
DirectX: Version 11
Storage: 25 GB available space
Sound Card: DirectX 11 Supported
Additional Notes: Mouse and keyboard only. Min screen resolution 1280 x 720
RECOMMENDED:
OS: Windows 10 64-bit
Processor: Intel Core i5-4670 or AMD A10-7850k
Memory: 8 GB RAM
Graphics: GeForce GTX 980 VRAM 4GB or AMD Radeon R9 390X
DirectX: Version 11
Storage: 25 GB available space
Sound Card: DirectX 11 Supported
Additional Notes: Mouse and keyboard only. Screen resolution: 1920 x 1080. Supports 4K resolution
>>DOWNLOAD<<
AVEN COLONY
- note : download tool getlink 4share
            Link V.I.P never die. ave, avenclony, clono

GAME PLAYSCREENSHOT
Aven Colony

Aven Colony

Aven Colony

Aven Colony

Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement