7/24/17

author photo Views
Dead Cells là một rogue-lite, metroidvania action-platformer. Bạn sẽ khám phá một lâu dài và luôn luôn thay đổi ... giả sử bạn có thể chiến đấu theo cách của bạn vượt qua những người giữ trong cuộc chiến 2D souls-lite. Không có trạm kiểm soát. Giết hoặc bị giết.
dead cells

GAME INFO
Title: Dead Cells
Genre: Action, Indie, Early Access
Developer: Motion Twin 
Publisher: Motion Twin
Release Date: 10 May, 2017


Dead Cells là một game hành động 2D bạn sẽ vào vai một ninja xâm nhập một lâu đài ma thuật luôn thay đổi hình dạng đường đi, trong quá trình chơi bạn sẽ nâng cấp các kĩ năng phép thuật của mình để chinh phục lâu đài ma quái. 

SYSTEM REQUIREMENTS
MINIMUM:
OS: Windows 7+
Processor: Intel i5+
Memory: 2 GB RAM
Graphics: Nvidia 450 GTS / Radeon HD 5750 or better
Storage: 500 MB available space
Additional Notes: OpenGL 3.2+
RECOMMENDED:
OS: Windows 7+
Processor: Intel i5+
Memory: 4 GB RAM
Graphics: Nvidia GTX 460 / Radeon HD 7800 or better
Storage: 500 MB available space
Additional Notes: OpenGL 3.2+

>>DOWNLOAD<<
DEAD CELLS
- Download unrar
- Run file setup.exe install the game
- Play
- note : Tai 4share ung ho website : download tool getlink 4share
            Link V.I.P never die. dead cell, unraval, ori, hollow

GAME PLAYSCREENSHOT
Dead Cells

Dead Cells

Dead Cells

Dead Cells

Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement