7/29/17

author photo Views
Tiếp tục với Series RollerCoaster Tycoon. Đây là phần thứ hai trong dòng game RollerCoaster Tycoon. RollerCoaster Tycoon 2: Triple Thrill Pack là một phiên bản đặc biệt bao gồm trò chơi và 2 bản mở rộng.
Roller Coaster Tycoon 2 : Triple Thrill Pack

GAME INFO
Title: RollerCoaster Tycoon 2: Triple Thrill Pack
Genre: Simulation, Strategy
Developer: Chris Sawyer Productions 
Publisher: Atari
Release Date: 15 Oct, 2002


Roller Coaster Tycoon 2 : Triple Thrill Pack được nâng cấp hơn về mặt đồ họa, cũng như gameplay. Thêm nhiều tính năng nhiều loại hình giải trí cho công viên của bạn. 

SYSTEM REQUIREMENTS
MINIMUM:
OS: Windows XP or Windows Vista
Processor: 1.8 GHz Processor
Memory: 512 MB RAM
Graphics: 3D graphics card compatible with DirectX 7
DirectX: Version 7.0
Storage: 2 GB available space

>>DOWNLOAD<<
ROLLER COASTER TYCOON 2
- note : download tool getlink 4share
            Link V.I.P never die.

GAME PLAYSCREENSHOT
Roller Coaster Tycoon 2 : Triple Thrill Pack

Roller Coaster Tycoon 2 : Triple Thrill Pack

Roller Coaster Tycoon 2 : Triple Thrill Pack

Roller Coaster Tycoon 2 : Triple Thrill Pack

Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement