9/7/17

author photo Views
Elite vs Freedom là một trò chơi bắn súng góc độ người thứ ba của Ấn Độ. Trong tương lai gần, trái đất được kiểm soát bởi một chính phủ toàn cầu. Rất ít người dám chống lại chế độ phong kiến ​​tân đảng, nhà nước cộng sản, cảnh sát. Dẫn đầu cuộc nổi dậy, một nhóm được gọi là Tự do đưa lên cuộc chiến.
Elite vs Freedom

GAME INFO
Title: Elite vs. Freedom
Genre: Action, Indie
Developer: AVE 
Publisher: AVE
Release Date: 31 May, 2016Quyền hành pháp được thi hành bởi Sở Cảnh sát Thế giới. Rất ít người dám chống lại chế độ phong kiến ​​tân đảng, nhà nước cộng sản, cảnh sát. Dẫn đầu cuộc nổi dậy, một nhóm được gọi là Tự do đưa lên cuộc chiến.

Vị trí của sứ mệnh trên toàn cầu (Hollywood, Rio, Vegas, Monaco, Tokyo, Aspen và Dubai).
Cả hai phe phái đều có thể phát trên bảy bản đồ - bốn chế độ chơi trong nhiều người (thông qua Internet + LAN)
và 14 nhiệm vụ riêng biệt trong chế độ chơi đơn hoặc co-op.

SYSTEM REQUIREMENTS
MINIMUM:
OS: Windows XP SP3 (32-bit only) with DirectX 9.0c, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Processor: 2 GHz or better - Single Core Processor
Memory: 2 GB RAM
Graphics: A graphics card with Shader Model 3.0 support, such as nVidia GeForce 7800 or ATI x1300+
DirectX: Version 9.0c
Storage: 8 GB available space
RECOMMENDED:
OS: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Processor: 2.4 GHz Dual Core Processor or better
Memory: 4 GB RAM
Graphics: NVIDIA 8000 series or higher, ATI Radeon HD 2400 Pro 256 MB, or greater
DirectX: Version 10
Network: Broadband Internet connection
Storage: 8 GB available space

>>DOWNLOAD<<
ELITE VS FREEDOM
- note : download tool getlink 4share
            Link V.I.P never die.


HƯỚNG DẪN
1. TẢI GAME GIẢI NÉN
2. CHẠY SETUP.EXE ĐỂ CÀI ĐẶT
3. PLAY GAME

GAME PLAYSCREENSHOT
Elite vs Freedom

Elite vs Freedom

Elite vs Freedom

Elite vs Freedom

Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement