9/5/17

author photo Views
Bản Windows 10 Lite Edition Version 3 được phát triển bởi WhiteDeath bản Windows 10 Lite Edition V3 này được loại bỏ các phần mềm không cần thiết của bản Windows 10 Pro giúp Windows mượt nhanh hơn.
Windows 10 Lite Edition V3 Multilang X64 Preactivated 2017


SOFT INFO
Title: Windows 10 Lite Edition V3 Multilang X64 Preactivated 2017
Genre: Windows OS
Developer: WhiteDeath
Publisher: WhiteDeath
Release Date:  2017


Build Version:15063.540
Arch:x64
Bootable:UEFI+BIOS
Languages:English/Greek/Russian/Arabic/French/Spanish/German
Updates:August 2017
Edition: Professional
Converted:Install.wim<Install.esd
Features:Net 3.5 / Directx 9.0
Preactivated:6 months

Sự khác biệt giữa Windows 10 Lite và Windows 10 Pro :

Lite Edition Nhanh hơn
Phiên bản Lite Tốt hơn 
Thời gian khởi động của Lite Edition nhanh hơn
Lite Edition có kích thước nhỏ hơn
Lite Edition sử lí và cài đặt nhanh hơn
Lite Edition No More Telemetry
Lite Edition Its Close too LTSB

Windows 10 Lite Edition V3 cải tiến loại bỏ các ứng dụng ít sử dụng làm tăng tốc sử lí nhẹ mượt cho các bạn hay chơi game, render video, đồ họa...


>>DOWNLOAD<<
Windows 10 Lite Edition V3 Multilang X64 Preactivated 2017
Windows.10.x64.Lite.Edition.v3.2017.iso.file


Checksum :
Name: Windows.10.x64.Lite.Edition.v3.2017.iso
Size:2.00 GB (2,157,924,352 bytes)
MD5: 1EEE2B9A3B5C030D2463A0D1FEE886F3
SHA1: 11724E2E0762E3A24FACBEA553C6A0A762C1BDCD
CRC32: 15CC8EDB
- note : download tool getlink 4share
            Link V.I.P never die.

SCREENSHOT
Windows 10 Lite Edition V3 Multilang X64 Preactivated 2017

Windows 10 Lite Edition V3 Multilang X64 Preactivated 2017

Windows 10 Lite Edition V3 Multilang X64 Preactivated 2017

Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement