10/19/17

author photo Views
Cities: Skylines - Green Cities là một bản rộng mới cho người xây dựng thành phố từ Colossal Order, thêm những cách mới để người chơi xây dựng các thành phố thân thiện với trái đất. 
Cities: Skylines - Green Cities

GAME INFO
Title: Cities: Skylines - Green Cities
Genre: Simulation, Strategy
Developer: Colossal Order Ltd. 
Publisher: Paradox Interactive
Release Date: 19 Oct, 2017


Cities: Skylines - Green Cities mở rộng thêm 350 tài sản mới vào trò chơi chính, bổ sung thêm một loạt các lựa chọn thị giác mới, hoàn chỉnh với các tòa nhà thân thiện với môi trường, cửa hàng hữu cơ, xe điện và các dịch vụ mới được thiết kế để làm cho ô nhiễm trở thành một khái niệm kỳ quặc của quá khứ. Người chơi có thể tạo ra nhiều thành phố đa dạng hơn, hoặc hoàn toàn xanh khi dân số đô thị tăng lên. Các dịch vụ và tòa nhà mới trong game xuất hiện cùng với việc sửa đổi tiếng ồn và ô nhiễm môi trường, làm cho bầu trời an toàn hơn cho Chirper cuối cùng.

SYSTEM REQUIREMENTS
MINIMUM:
OS: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1 (64-bit)
Processor: Intel Core 2 Duo, 3.0GHz or AMD Athlon 64 X2 6400+, 3.2GHz
Memory: 4 GB RAM
Graphics: nVIDIA GeForce GTX 260, 512 MB or ATI Radeon HD 5670, 512 MB (Does not support Intel Integrated Graphics Cards)
DirectX: Version 9.0c
RECOMMENDED:
OS: Microsoft Windows 7/8 (64-bit)
Processor: Intel Core i5-3470, 3.20GHz or AMD FX-6300, 3.5Ghz
Memory: 6 GB RAM
Graphics: nVIDIA GeForce GTX 660, 2 GB or AMD Radeon HD 7870, 2 GB (Does not support Intel Integrated Graphics Cards)
DirectX: Version 11
Storage: 4 GB available space

>>DOWNLOAD<<
CITIES : SKYLINES - GREEN CITIES (3.9GB)
- note : download tool getlink 4share
            Link V.I.P never die. city, skyline, ski, green city


HƯỚNG DẪN
1. TẢI GAME GIẢI NÉN
2. CHẠY SETUP.EXE ĐỂ CÀI ĐẶT
3. PLAY GAME

GAME PLAYSCREENSHOT
Cities: Skylines - Green Cities

Cities: Skylines - Green Cities

Cities: Skylines - Green Cities

Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement