10/24/17

author photo Views
Phiên bản tiếp theo của Windows 10 được Microsoft phát hành chính thức cho phép download từ 17/10 với tên chính thức Windows 10 Fall Creator Update, Version 1709. Ở bản này có thay sự thay lớn trong việc phát hành ISO là chia 2 bản Multiple EditionsMultiple Editions VL. Chứ không phát hành các bản Windows 10 Pro, Home, SL, Enter, Edu.. như trước nữa.
Windows 10 Fall Creators Update, Version 1709 Build 16299.15


BẢN WINDOWN UPDATE MỚI NHẤT NGÀY 17/10/2017:
Windows 10 Fall Creators Update, Version 1709 Build 16299.15

Multiple Editions bao gồm:
Windows 10 S
Windows 10 S N
Windows 10 Home
Windows 10 Home N
Windows 10 Home Single Language
Windows 10 Education
Windows 10 Education N
Windows 10 Pro
Windows 10 Pro N


Multiple Editions VL bao gồm:
Windows 10 Education
Windows 10 Education N
Windows 10 Enterprise
Windows 10 Enterprise N
Windows 10 Pro
Windows 10 Pro N

TỔNG HỢP
Windows 10 Fall Creators Update, Version 1709 Build 16299.15


DOWNLOAD TỪNG BẢN RIÊNG :

Windows 10 (multi-edition), Version 1709 (Updated Sept 2017) (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_10_multi-edition_version_1709_updated_sept_2017_x64_dvd_100090817.iso
Languages: English
CRC32: 3A5EA226
MD5: 5E8BDEF20C4B468F868F1F579197F7CF
SHA1: 1AD928CFEF439F6AA4044DDC3A96B0B6830BDD0F
Windows 10 Fall Creators Update, Version 1709 Build 16299.15
Windows 10 (multi-edition), Version 1709 (Updated Sept 2017) (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_10_multi-edition_version_1709_updated_sept_2017_x86_dvd_100090818.iso
Languages: English
CRC32: C7D7603E
MD5: 98B59F9927EB0AECC10526E08C70F907
SHA1: 93B317C82B69252027E57AA2D18B50825CDF443E
Windows 10 Fall Creators Update, Version 1709 Build 16299.15
Windows 10 (multi-edition) VL, Version 1709 (Updated Sept 2017) (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_10_multi-edition_vl_version_1709_updated_sept_2017_x64_dvd_100090741.iso
Languages: English
CRC32: F4BC26BD
MD5: 677A8FF33A41142C7E35B08200F15095
SHA1: 1BBF886697A485C18D70AD294A09C08CB3C064AC
Windows 10 Fall Creators Update, Version 1709 Build 16299.15Windows 10 (multi-edition) VL, Version 1709 (Updated Sept 2017) (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_10_multi-edition_vl_version_1709_updated_sept_2017_x86_dvd_100090759.iso
Languages: English
CRC32: 0A87C605
MD5: F007B418DB20AF420CE84DA48E946D59
SHA1: 8C274CE27B49D43216DFEF115B811936880E6E06
Windows 10 Fall Creators Update, Version 1709 Build 16299.15

Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement