11/12/17

author photo Views
Battle of Empires 1914-1918 Honor of the Empire Chiến tranh thế giới lần thứ nhất bắt đầu từ lãnh thổ Áo-Hungary, và những người lính của đế quốc hy sinh mạng sống của họ cho Hoàng đế, chiến đấu trên mặt trận khổng lồ chống lại tất cả các nước Entente. Dân số lớn và công nghiệp phát triển, sự giúp đỡ của một đồng minh mạnh mẽ, được bảo vệ ở mặt trận phía đông, tích cực tiến lên Balkans và đạt được thành công ở Ý.
Battle of Empires 1914-1918 Honor of the Empire

GAME INFO
Title: Battle of Empires: 1914-1918 - Honor of the Empire
Genre: Action, Strategy
Developer: Great War Team 
Publisher: Best Way Soft
Release Date: 10 Nov, 2017Trong chiến dịch này, bạn sẽ trải qua những nỗi kinh hoàng của cuộc bao vây của Przemy, trận đánh đẫm máu trên bờ của Isonzo, lạnh lạnh của Tyrol và sức nóng của đồng bằng Rumani. Đối với nhà Vua và Hoàng đế!

NOTE: This release is Standalone and includes the following DLC:
     Battle of Empires: 1914-1918 – French campaign
     Battle of Empires: 1914-1918 – Editor
     Battle of Empires: 1914-1918 – Russian Empire
     Battle of Empires: 1914-1918 – Blazing guns
     Battle of Empires: 1914-1918 – German campaign
     Battle of Empires: 1914-1918 – MP Pack 1
     Battle of Empires: 1914-1918 – Victory Pack
     Battle of Empires: 1914-1918 – MP Pack 2
     Battle of Empires: 1914-1918 – British Empire
     Battle of Empires: 1914-1918 – Season Pass
     Battle of Empires: 1914-1918 – Full singleplayer
     Battle of Empires: 1914-1918 – Skirmish Pack
     Battle of Empires: 1914-1918 – Battle of Cambrai
     Battle of Empires: 1914-1918 – Real War
     Battle of Empires: 1914-1918 – Ottoman Empire
     Battle of Empires: 1914-1918 – Honor of the Empire.

SYSTEM REQUIREMENTS
MINIMUM:
OS: Windows Vista SP1 and higher
Processor: 2 GHz Intel Dual Core processor
Memory: 500 MB RAM
Graphics: 3D Hardware Accelerator Card Required – 100% DirectX 9.0c compatible 128 MB Video Memory. ATI® Radeon® 9600 or Nvidia® GeForce® 5900
DirectX: Version 9.0c
Storage: 1 GB available space
Sound Card: OpenAL Compatible Sound Card
RECOMMENDED:
OS: Windows 7 or Windows 8
Processor: 3 GHz Intel Quad Core processor
Memory: 2 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 560 or AMD Radeon HD 7750 with 1 GB VRAM or better
DirectX: Version 9.0c
Storage: 1 GB available space
Sound Card
>>DOWNLOAD<<
BATTLE OF EMPIRES 1914-1918 - HONOR OF THE EMPIRE (3.3 GB)
- note : download tool getlink 4share
            Link V.I.P never die.


HƯỚNG DẪN
1. TẢI GAME GIẢI NÉN
2. CHẠY SETUP.EXE ĐỂ CÀI ĐẶT
3. PLAY GAME

GAME PLAYSCREENSHOT
Battle of Empires 1914-1918 Honor of the Empire

Battle of Empires 1914-1918 Honor of the Empire

Battle of Empires 1914-1918 Honor of the Empire

Battle of Empires 1914-1918 Honor of the Empire

Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement