11/1/17

author photo Views
Daemon is a program used for creating and managing virtual CD/DVD drives. The program helps you create CD/DVD image files, and store them on the hard disk. At the same time create virtual CD/DVD drive 1 on your computer. With DAEMON Tools Pro Advanced you have ability to create 32 virtual devices.
DAEMON Tools Pro 6 Full Crack

SOFT INFO
Title: Daemon Tools Pro 6
Genre: Mount đĩa ảo
Daemon Tools Pro allows to create CD/DVD images, create a virtual CD/DVD drive and run CD DVD & without resorting to physical drives, and supports adapted to the virtual IDE and SCSI disks. Daemon Tools is an application for Windows provides the ability to create the best virtual optical drives.
Daemon Tools Pro is also used to read and create files in iso format, *. MDS/*. MDF and *. MDX image of CD, DVD, Blu-ray discs also, Daemon Tools Pro can provide a password on the image files, create disk image compression etc.

Các tính năng chính bao gồm:

Mô phỏng 16 DT và 16 ổ đĩa SCSI
Sử dụng đến 4 ổ đĩa ảo IDE cao cấp
Gắn kết một hình ảnh trên ổ đĩa vật lý IDE/SATA
Gắn kết một hình ảnh trong các thư mục NTFS cục bộ
Nhận thông tin chi tiết về các thông số của các ổ đĩa vật lý và ảo
Thiết lập các ổ đĩa ảo: thay đổi ký tự ổ đĩa, DVD khu vực, vv
Gắn kết *. MDX, *. MDS / *. MDF, *. iso, *. b5t, *. b6t, *. BWT, *. ccd, *. CDI, *. bin / *. cue, *. ape / *. cue, *. nrg, *. PDI, *. isz hình ảnh trên ổ đĩa ảo
Tạo hoặc sửa đổi hình ảnh bằng cách sử dụng trình biên tập hình ảnh
Ghi lại tạo ra hình ảnh vào đĩa
Chuyển đổi hình ảnh từ các định dạng được hỗ trợ *. mdf / *. MDS, *. MDX
Tạo các hình ảnh riêng của một loại nhất định (CD / DVD) với một sự lựa chọn của hệ thống tập tin (ISO9660, ISO9660 + Joliet, UDF)
Chủ động khởi động ổ đĩa hoặc hình ảnh
Kiểm soát Danh mục
Tạo . Iso, *. MDS / *. MDF và *. MDX hình ảnh cho đĩa CD, DVD, Blu-ray Disc
Bảo vệ hình ảnh với mật khẩu
Nén hình ảnh hoặc phân vùng thành nhiều file


>>DOWNLOAD<<
   DAEMON TOOLS PRO 6

DAEMON Tools Pro 6 Full Crack
HƯỚNG DẪN
1. TẢI GIẢI NÉN
2. CHẠY SETUP.EXE ĐỂ CÀI ĐẶTNext article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement