11/14/17

author photo Views
Getting Over It with Bennett Foddy là một trò chơi leo trèo. Bạn di chuyển búa bằng chuột, và đó là tất cả. Bạn sẽ có thể nhảy, đu, leo lên và bay. Bí ẩn lớn và một phần thưởng tuyệt vời đang chờ đón thầy hikers lên đến đỉnh núi.
Getting Over It with Bennett Foddy

GAME INFO
Title: Getting Over It with Bennett Foddy
Genre: Action
Developer: Bennett Foddy 
Publisher: Bennett Foddy
Release Date: 7 Dec, 2017


Leo lên một ngọn núi to lớn trong khi bạn chỉ có một cái búa và một cái nồi.


SYSTEM REQUIREMENTS
MINIMUM:
OS: Windows Vista
Processor: 2 GHz Dual Core CPU
Memory: 2 GB RAM
Graphics: Intel HD Graphics 4000 or better
DirectX: Version 11
Network: Broadband Internet connection
Storage: 2 GB available space
RECOMMENDED:
OS: Windows 10
Processor: 2.5 GHz Dual Core CPU
Memory: 4 GB RAM
Graphics: Geforce GTX 970/Radeon RX470 or better
DirectX: Version 11
Network: Broadband Internet connection
Storage: 2 GB available space

>>DOWNLOAD<<
GETTING OVER IT WITH BENNETT FODDY (568 MB)
- note : download tool getlink 4share
            Link V.I.P never die.


HƯỚNG DẪN
1. TẢI GAME GIẢI NÉN
2. CHẠY SETUP.EXE ĐỂ CÀI ĐẶT
3. PLAY GAME
VIDEO HƯỚNG DẪN DOWNLOAD CÀI ĐẶT




SCREENSHOT
Getting Over It with Bennett Foddy

Getting Over It with Bennett Foddy

Getting Over It with Bennett Foddy

Getting Over It with Bennett Foddy

Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement