11/5/17

author photo Views
V-Ray là một phần mềm kết xuất ảnh được sử sử dụng dưới dạng công cụ mở rộng của các phần mềm tạo hình 3D. V-Ray là công trình của Vladimir Koylazov và Peter Mitev, thuộc hãng phần mềm Chaos, thành lập năm 1997 
Vray 3.6 for 3DS MAX 2018

SOFT INFO
Title: V-ray for 3DS MAX 2018
Genre: Design
Developer: Vladimir Koylazov và Peter Mitev
Publisher: Chaos Group
Release Date: 7 Jul, 2017


V-Ray có thể tính toán sự chiếu sáng toàn cục (global illumination) trong khung cảnh với các giải thuật như: dò đường đi của ánh sáng (path tracing), bản đồ photon (photon mapping), bản đồ bức xạ (irradiance map). Với khả năng này, V-Ray có thể tạo ra những hình ảnh rất thật.

Rất nhiều bộ phim nổi tiếng đã sử dụng V-Ray trong quá trình kết xuất ảnh.

Nó cũng được sử dụng như một phần mở rộng để cung cấp chất lượng kết xuất ảnh như thật cho ngành kiến trúc.>>DOWNLOAD<<
   VRAY FOR 3DS MAX 2018
Vray 3.6 for 3DS MAX 2018HƯỚNG DẪN
SCREENSHOT
Vray 3.6 for 3DS MAX 2018

Vray 3.6 for 3DS MAX 2018

Vray 3.6 for 3DS MAX 2018

Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement