11/21/17

author photo Views
MISA SME.NET là phần mềm kế toán dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán: Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hóa đơn, Thuế, Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp. 
MISA SME.NET phù hợp triển khai cho doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực: Thương mại; Dịch vụ; Xây lắp; Sản xuất.
Tải Phần Mềm Kế Toán Misa 2017 SME.NET

SOFT INFO
Title: Misa SME.NET 2017
Genre: Kế toán
Developer: MISA
Publisher:MISA
Release Date: 2017


Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 đáp ứng Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC:
- Cập nhật hệ thống tài khoản mới
- Đáp ứng các nghiệp vụ kế toán thay đổi
- Cập nhật biểu mẫu chứng từ,sổ sách, báo cáo theo chế độ
- Đáp ứng hệ thống báo cáo tài chính cho mọi doanh nghiệp:lớn,vừa và nhỏ, siêu nhỏ

Với giao thiện thân thiện, rất dễ sử dụng, các nghiệp vụ được sắp xếp tuần tự theo luồng quy trình công việc tại các doanh nghiệp rất trực quan và dễ hiểu cho người sử dụng. MISA SME.NET có nhiều gói sản phẩm khác nhau để phù hợp với quy mô và nhu cầu của từng doanh nghiệp.

SYSTEM REQUIREMENTS
MINIMUM:
OS:Windows® XP (SP3) / Windows Vista® (SP2) / Windows® 7 (SP1) / Windows® 8
Processor:2 GHz Intel® Core™2 Duo or 2 GHz AMD Athlon™ 64 X2
Memory:2 GB RAM
Graphics:512 MB DirectX® 9.0c–compliant
DirectX®:9.0c


>>DOWNLOAD<<
MISA SME.NET 2017

MISA 2017 R25
Tải Phần Mềm Kế Toán Misa 2017 SME.NET- note : Gặp vấn đề tải file?. Xem ở đây !
            


HƯỚNG DẪN
1. TẢI TẬP TIN VỀ 
2. CHẠY SETUP.EXE ĐỂ CÀI ĐẶT
3. DONESCREENSHOT
Tải Phần Mềm Kế Toán Misa 2017 SME.NET

Tải Phần Mềm Kế Toán Misa 2017 SME.NET

Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement