2/24/18

author photo Views
MATLAB cho phép tính toán số với ma trận, vẽ đồ thị hàm số hay biểu đồ thông tin, thực hiện thuật toán, tạo các giao diện người dùng và liên kết với những chương trình máy tính viết trên nhiều ngôn ngữ lập trình khác.
Với thư viện Toolbox, MATLAB cho phép mô phỏng tính toán, thực nghiệm nhiều mô hình trong thực tế và kỹ thuật.


Matlab 2009 Full CrackSOFT INFO
Title: MATLAB 2009
Genre: Phần mềm toán học
Developer: The Mathworks
Publisher: The Mathworks
Release Date: 2009


MATLAB – phần mềm nổi tiếng của công ty MathWorks, là một ngôn ngữ hiệu năng cao cho tính toán kỹ thuật như được viết trong logo của phần mềm này. Nó tích hợp tính toán, hiện thị và lập trình trong một môi trường dễ sử dụng. Các ứng dụng tiêu biểu của MATLAB bao gồm:
Hỗ trợ toán học và tính toán
Phát triển thuật toán
Mô hình, mô phỏng
Phân tích, khảo sát và hiển thị số liệu
Đồ họa khoa học và kỹ thuật
Phát triển ứng dụng với các giao diện đồ họa.
Tên của phần mềm MATLAB bắt nguồn từ thuật ngữ “Matrix Laboratory”. Đầu tiên nó được viết bằng FORTRAN để cung cấp truy nhập dễ dàng tới phần mềm ma trận được phát triển bởi các dự án LINPACK và EISPACK. Sau đó nó được viết bằng ngôn ngữ C trên cơ sở các thư viện nêu trên và phát triển thêm nhiều lĩnh vực của tính toán khoa học và các ứng dụng kỹ thuật.

SYSTEM REQUIREMENTS
MINIMUM:
Hệ điều hành:

Windows 7 ( 32‑bit và 64‑bit )
Windows Vista SP1 ( 32‑bit và 64‑bit )
Windows XP SP3 ( 32‑bit )
Windows XP x64 Edition SP2 ( 64‑bit )
Windows Server 2008 ( 32‑bit và 64‑bit )
Windows Server 2003 R2 SP2 ( 32‑bit và 64‑bit )

Bộ vi xử lý:

Bất kỳ Intel hoặc AMD bộ xử lý x86 hỗ trợ hướng dẫn SSE2
thiết lập
Disk Space:680 MB cho MATLAB chỉ, 1 ‑2 GB cho phần cài đặt
RAM cài đặt điển hình: 512 MB (ít nhất 1024 MB đề nghị)

>>DOWNLOAD<<
MATLAB 2009 A&B

Matlab 2009 a

Matlab 2009 b- note : Gặp vấn đề tải file?. Xem ở đây !
            


HƯỚNG DẪN
Các bước làm tương đối cụ thể với hình minh họa cho từng bước. Trước tiên bạn cần có một đĩa DVD cài đặt chương trình này ( bộ cài đặt), nếu không có bạn có thể.

Sau khi tải về bạn có thể ghi ra đĩa DVD hoặc giải nén và cài đặt trực tiếp trên máy tính.

Chạy file setup.exe để quá trình cài đặt bắt đầu.

Cửa sổ mới hiện nên bạn chọn cài đặt "install manually without using the internet"


Matlab 2009 Full Crack

Chọn Yes và Next sang bước tiếp theo


Matlab 2009 Full Crack

Nhập "file installation key" bạn nhâp: 36322-23096-57999-54517-22630Matlab 2009 Full CrackMatlab 2009 Full Crack

Chọn đường dẫn cho thư mục cài đặt (mặc định C:\Program Files\..)


Matlab 2009 Full Crack


Chọn Next sang bước tiếp

Matlab 2009 Full Crack

Đợi cho quá tình cài đặt hoàn thành


Matlab 2009 Full Crack

Tiếp tục chọn Next


Matlab 2009 Full Crack

Quá trình cài đặt hoàn thành, tiếp tục bạn cần Activate phần mềm, chọn next, chọn Activate without internet


Matlab 2009 Full Crack

Chương trình yêu cầu bạn nhập file, chọn Browse chỉ tới file b trong folder "crak" ( chú ý bạn cần đổi tên HostID trong file "license_standalone.dat" bằng cách mở file này với chương trình Notepad của windows, hay bất cứ chương trình soạn thảo nào, và điền tên "HostID:" nhập tên máy tính của bạn ví dụ bên dưới chọn HostID: Matlabthayhai, sau đó save lại với tên "lic_standalone.dat"Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement