2/14/18

author photo Views
Ways of History là game online chiến lược thời gian thực với dài hạn. Phát triển nền văn minh của bạn từ thời đồ đá đến với khám phá không gian. Thế giới lớn. Hàng ngàn người chơi. 240 khoa học và công nghệ. Khoảng 100 quân. 4 chủng tộc. 50+ tiền gửi tài nguyên. Chiến tranh, thương mại, khoa học, xây dựng ...


Ways of History

GAME INFO
Title: Ways of History
Genre: Free to Play, Indie, Massively Multiplayer, Strategy
Developer: Glyph Worlds 
Publisher: Glyph Worlds
Release Date: 1 Sep, 2017Nhiều tính năng của chiến lược thời gian thực này được biết đến với tất cả các Chuyên gia về Hàng hoá.

Bạn bắt đầu từ ngôi làng nhỏ tuổi thọ với một nhóm các bộ lạc. Phát triển theo cây Khoa học đã được biết đến đối với một số người. Nó chứa gần 250 khoa học và công nghệ.

Main features in short
Full 3D battles. Epic fights of thousands men of your army.
240+ sciences and technologies from the Stone Age to modern times. Development depends on choice of what to research.
About 100 troops. Infantry, artillery, aircraft, fleet, cavalry. Battle elephants and jet bombers. Dirigibles and jaguar-warriors...
Varied map with 4 climates, full of seas, islands, rivers, mountains and hills. More than 50 resource deposits.
Construction of improvements, roads, bridges and new cities.
More than 100 different Wonders of the World and buildings. Banks, temples, barracks, recycling stations, castles, market squares etc.
Everybody can find the suitable role. Bloodthirsty warrior or greedy merchant. Wise scientist of reckless prowler. Purposeful ruler of peaceful farmer.


SYSTEM REQUIREMENTS
MINIMUM:
OS: Windows
Processor: 1.5 GHz
Memory: 300 MB RAM
Graphics: OpenGL 3.x support
DirectX: Version 9.0
Storage: 1300 MB available space
RECOMMENDED:
OS: Windows
Processor: 2.5 GHz
Memory: 300 MB RAM
Graphics: OpenGL 3.x support
DirectX: Version 9.0
Network: Broadband Internet connection
Storage: 1300 MB available space


>>DOWNLOAD<<
WAYS OF HISTORY
4SHARE FSHARE STORE GOOGLE V.I.P
- note : Gặp vấn đề tải file?. Xem ở đây !
            


HƯỚNG DẪN
GAME ONLINE TẢI VÀ CHƠI MIỄN PHÍ TRÊN STEAM

GAME PLAYSCREENSHOT
Ways of History

Ways of History

Ways of History

Ways of History

Ways of History

Ways of History

Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement